Burned (In the midst of winter)

You can never go far, chasing a star. It burns you, tears you apart. If you are lucky, you can make some art.  Yet a star feels harsh on the skin, it sears from within. Never let your eyes stare, at its glare, lest you have enough air, to breathe and live. For the light ….  Read More

First Dance

I was thirteen, the world was young, The night was light and so were your words, Older by two years at least, You were oddly serious – looking, and I was Sitting there, across the room Music played, I was my usual quiet self. Just  when I decided, sleep was better, Than the noisy world, ….  Read More

Raking Leaves

This is not a poem. I was raking  leaves at the backyard when I noticed the shapes varied and realized how diverse they looked. Piece by piece,  they got stuck to the steel edge;  as I pulled and gathered, piled and plucked. Leaves. They are like people – they have many colors, some are the ….  Read More

Katahimikan

Ako lang ba ang nakadinig, Ng iyong pagtangis sa kabila ng mga halakhak at pagtawa? Ako lang ba ang nakabasa Sa iyong pagkabalisa? O sadyang guni-guni lamang Ang lungkot sa iyong mata? Ako lang ba ang nakakita ng malayo mong tanaw sa kawalan, tila walang patutunguhan? Baka naman ang iyong katahimikan ay sadyang mapaglinlang? At ….  Read More

Limbo

I came to save you but in the end, I needed to save myself; This place is heaven and hell, This path is not for the weak of heart; And I am just learning to swim, blinded with the idea that an act of heroism can somehow make it easier for us, but this war ….  Read More

Langit at Lupa (Edited)

Daig pa ng kunyaring ulap tumakip ang  hangin, at hangarin- sa gitna ng alapaap parang litratong di tunay- pilit na sinikap paglapitin kapangayarihan ng Photoshop ngunit ang mga patlang sa gitna na pilit mang tanggalin, at pagugnayin – ay ukol sa pagkakaibang di man mapapansin, langit at lupa, bata – matanda, mayaman – dukha, nakahawlang ….  Read More

11:11

Isang libo, isang daan at labing-isa, Paulit ulit ka bang magpapakita? At ako ay minsang nagtataka, Kung bakit tila may mensahe ka; Matapos ang saliw ng musika, At kung saan-saan man mapako, Itong balisang isip at mata, Ay hindi na kayang maitago- Isang libo, isang daan at labing isang Pangitain na nagbabadya kunwa, Ng kapalarang ….  Read More

Summer Haiku

I love the sound of rain, like the beating of my heart when you are close to me. It reminds me of the synergy of nature- and the rebirth of life as each drop of rain resurrects seeds from the parched arid land. Rain refreshes my mind after a long summer day, of waiting for ….  Read More

Jigsaw

Fall for a god, What greater wrath brought it naught, To see the sun serenade the stars, Whilst the moon is left distraught; Watch the face of death, Know the taste of love, Is it not farce that meeting such, Tears become laughter in the mouth? Beauty is in love and death, Seers and prophets ….  Read More

Gabay

Maliit pa lang ako ay lagi na akong binabantayan ng aking mga magulang dahil madali akong madapa. Sabi nila ay “flat footed” ako. Sa totoo lang, ako ay “clumsy” at “awkward” dahil minsan, masyadong  mabilis ang takbo ng aking isip kaysa sa aking katawan. Maliit pa lamang ako ay ako ang  paboritong laruan ng aking ….  Read More