Month: July 2017

Salamin

Maraming istorya ang hinabi ng matatanda. Isa na dito ang pagtingin sa salamin hawak ang isang kandila sa hating-gabi ng kabilugan ng buwan. Ayon sa kwento, ang isang pangitain ay maaaring maaninag sa salamin na magpapakita ng iyong kapalaran. Maaaring isang tao na magiging bahagi ng iyong bukas. Ngunit sa kabila nito ay may naka ….  Read More

Attic

I welcomed you and you were blind, You’ve opened places That were once shut- You  broke rules and I, just watched you from behind. Take me away into your madness, I  no longer fear nor run, Roam and decipher, Live and wander, Within the attic of my (your) mind. -Cricket    

Mirrors

Mirror, mirror on the wall, You are the fairest of them all- Your soul has brightness, resonates, Envious  moonlight seals our fate. I lit a candle in the dark, Shot an arrow, missed the mark, Mirror, mirror can’t you see? I see you, and I see me. Mirror, mirror now I know, Your heart is ….  Read More

Today

  Something light, something sweet; something that makes me smile – Coffee beans and laughter, happy-ever-afters, unforgotten summer. A robin passed by and chirped, the song reminded me of that week; Something witty, something unique, Something uplifting, intellectual mystique. I close the book with a wish, on bleak days like these- All I need are coffee ….  Read More