Tag: #courage

Gabay

Maliit pa lang ako ay lagi na akong binabantayan ng aking mga magulang dahil madali akong madapa. Sabi nila ay “flat footed” ako. Sa totoo lang, ako ay “clumsy” at “awkward” dahil minsan, masyadong ┬ámabilis ang takbo ng aking isip kaysa sa aking katawan. Maliit pa lamang ako ay ako ang ┬ápaboritong laruan ng aking ….  Read More