Tag: #literature

Langit at Lupa (Edited)

Daig pa ng kunyaring ulap tumakip ang ┬áhangin, at hangarin- sa gitna ng alapaap parang litratong di tunay- pilit na sinikap paglapitin kapangayarihan ng Photoshop ngunit ang mga patlang sa gitna na pilit mang tanggalin, at pagugnayin – ay ukol sa pagkakaibang di man mapapansin, langit at lupa, bata – matanda, mayaman – dukha, nakahawlang ….  Read More

Summer Haiku

I love the sound of rain, like the beating of my heart when you are close to me. It reminds me of the synergy of nature- and the rebirth of life as each drop of rain resurrects seeds from the parched arid land. Rain refreshes my mind after a long summer day, of waiting for ….  Read More