Tag: #literary

Langit at Lupa (Edited)

Daig pa ng kunyaring ulap tumakip ang ┬áhangin, at hangarin- sa gitna ng alapaap parang litratong di tunay- pilit na sinikap paglapitin kapangayarihan ng Photoshop ngunit ang mga patlang sa gitna na pilit mang tanggalin, at pagugnayin – ay ukol sa pagkakaibang di man mapapansin, langit at lupa, bata – matanda, mayaman – dukha, nakahawlang ….  Read More